Kudelma, Memento Mortis

Kudelma, memento mortis, on chileläisen tanssi -ja performanssitaiteilija Gabriela Arianan taiteellinen tutkimus, joka pohjautuu runolliseen pohdintaan ihmisen embryologiasta. Siinä, ihmisen synnyssä, on aistittavissa elämä ja kuolema, jotka syklisessä vuorovaikutuksessa synnyttävät kudelman, joka kannattelee syklien jatkumoa. Tämä Kudelma vaatii kohtaamista, kosketusta ja kokemusta keskinäisestä riippuvuudesta, joka mahdollistaisi kestävän elämän.
Tutkin tätä teema sekä luonnossa että omassa ruumiissani, tanssin, ekosomaattisen praktiikkani, perinteisen transsi menetelmän, kirjoittamisen sekä runolaulun ja arkaaisen laulun kautta.
Huhtikuussa 2023 teen performanssi-installaation, jossa osallistujat (yleisö) on kutsuttu olemaan aktiivinen osa installaatiota myös. Muodostamme yhdessä kudelman ja otamme aikaa kokemaan ja aistimaan sitä. Ohjaan osallistujat hengittämään ja liikkumaan tarvittaessa levolli- sesti. Jokainen saa kuitenkin osallistua omalla tavalla. Ajatuksena on, ennen kaikkea, tarjota kokemusta ja tietoisuutta siitä kuudelmas- ta jonka me aina muodostamme.
Installaatio-performanssia kannattelevat valokuvataiteilija Pauliina Runolan kuvat, joitakin luonnon elementtejä kuten oksat sekä tanssi ja tekemäni live-soundscape, johon myös osallistujien äänet ovat ter- vetulleita.

Työryhmä:

Ohjaus, performanssi, installatio ja soundscape: Gabriela Ariana
Valokuvat ja installaatio: Pauliina Runola
Ääniteknikko: Harri Kentala

Everything is space,

A wet, warm, a membrane like space,

pulsing and dancing,

pulsing and dancing.

I no longer am 

Only an space of bones

A universe from toes to skull

COMMING ON APRIL 2023